ArtykułyBez kategorii

Zastosowanie technologii geodezyjnych w asymetrycznych i hybrydowych konfliktach XXI wieku

By 6 sierpnia 2020 No Comments

Podstawową rolą geodezji w wojsku jest wspieranie procesów decyzyjnych i planowania strategicznego. Podstawą w tym zakresie jest dostarczanie jak najaktualniejszych map topograficznych, ortofotomap, numerycznych modeli terenu oraz map tematycznych. Stanowią one fundament budowania strategii nowoczesnego pola walki. W szczególności gdy asymetryczne i hybrydowe konflikty zbrojne rysują dziś nowy i dotąd nieznany obraz wojny. Geodezja daje wiele narzędzi, którymi wojsko posługuje się zdobywając strategiczną przewagę nad przeciwnikiem.

Pierwszym z nich są relacyjne bazy danych. Geodezja rozwinęła w ogromnym stopniu technologie relacyjnych baz danych dotyczące choćby katastru nieruchomosci. Dobra wiedza dotycząca struktury własności nieruchomosci, np. członków organizacji terrorystycznej, daje nieskończone możliwości przewidywania ich działań w kontekście finansowym oraz rodzinnym. Wnioskować można na podstawie tej wiedzy jakie powiązania hierarchiczne istnieją w samej organizacji ale i rownież powiązania z innymi organizacjami terrorystycznymi. Jest to nieoceniona wiedza którą wykorzystują siły koalicyjne przy poszukiwaniu osób stanowiących zagrożenie dla pokoju na świecie.

Drugim narzędziem jest analiza obrazów zdjeć satelitarnych, lotniczych czy też z UAV (dronów) oraz ich zmiany w czasie. Obserwacja zmian w zagospodarowaniu terenu daje możliwości przewidzenia nowych lokalizacji bomb pułapek (IED). Podczas analizy obrazu w paśmie FLIR (podczerwieni) można przykładowo zaobserwować zakamuflowane zgrupowania wojskowe lub partyzanckie.

Kolejnym narzędziem są bazy danych strategicznych obiektów znajdujących się na trenie działań wojskowych. Baza ta dotyczy zarówno obiektów wojskowych jak i cywilnych. Ilość, przeznaczenie, rozmiary, znaczenie dla gospodarki regionu, plany sytuacyjne zewnętrzne i wewnętrzne. Znaczenie takiej bazy danych jest nieocenione dla prawidłowego zabezpieczenia infrastruktury oraz ograniczenia negatywnego wpływu działań wojskowych na nią.

W konfliktach asymetrycznych budowanie strategii działań wojsk stabilizacyjnych jest zadaniem bardzo dynamicznym i wymagającym od dowódców dużej elastyczności popartej rzetelną i aktualną wiedzą. Wiedza na która składają sie nie tylko suche fakty ale i wiedza dotycząca dynamiki zmian zachodzących na trenie działań wojskowych. To daje możliwość przewidywania działań przeciwnika oraz jego potencjału. Dzięki połączeniu informacji z wielu źródeł, zebranych w relacyjnych bazach danych oraz zobrazowanych na odpowiednio przygotowanych mapach tematycznych, dowódcy mogą przewidywać zdarzenia z dużo większą precyzją. Precyzja pozwala chronić życie i zdrowie tak żołnierzy jak i ludności cywilnej.

Skuteczna realizacja postawionych przed dowódcami sił stabilizacyjnych zadań wymaga od nich ogromnej wiedzy z dużego spektrum rożnych dziedzin życia. Pomoc jaką daje w tym zakresie geodezja jest nieoceniona, gdyż dostarczone materiały dają za równo ogólny jak i bardzo szczegółowy obraz sytuacji na obszarze działań wojskowych. Jednak materiały te przedstawiają nie tylko sam obraz. Widać z nich za równo zmiany jak i dynamikę zmian rożnych zdarzeń, choćby lokalizacji ludności cywilnej oraz jej nastroje. Wiedza na temat dynamiki zmian oraz lokalizacji ich wystąpienia daje dowódcy bardzo subtelną wiedzę dzięki której może podjąć właściwe decyzje. W dobie konfliktów hybrydowych, gdzie nie tylko nie wiadomo gdzie jest przeciwnik ale i nie do końca wiadomo kto nim jest, wiedza ta daje możliwość nie tylko ratowania życia ludzkiego ale i skuteczną minimalizację negatywnego wpływu działań wojskowych na życie w regionie i jego gospodarkę.

Dziś działania wojskowe na nowoczesnym polu walki to nie tylko rakiety, czołgi i odrzutowce. Bo to są tylko narzędzia, o których użyciu decyduje dowódca w wyniku analizy wszelkich dostępnych danych w celu realizacji postanowionego zadania. Przykładem jest stabilizacja sytuacji w danym regionie czy złapanie lub likwidacja groźnego terrorysty. Te wszystkie dane dostarcza właśnie geodezja – wykorzystując w tym celu rozwijane przez siebie technologie. Dane te, ich zebranie w całość oraz odpowiednia prezentacja w postaci map i wykazów, dają dowódcom rzeczywistą możliwość podejmowania trafnych decyzji a tym samym szybkiego zakończenia konfliktu. Dzięki geodezyjnym technologiom ratowane jest życie ludzkie i minimalizowane są zniszczenia infrastruktury cywilnej.

mgr inż. Paweł Myłka