Bez kategorii

Zapomniana rola geodezji w gospodarce kraju

By 10 lutego 2020 No Comments

Geodezja i Kartografia jest dziedziną wiedzy obejmującą swym zakresem ogromny zasób informacji z wielu dziedzin życia, gospodarki i nauki. Jest kanwą na której oparte są zarówno bezpieczeństwo kraju i jego mieszkańsców jak i systemy zarządzania nim. Myślę, że dziś geodezję spokojnie można porównać do płótna, na którym namalowano piękny pejzaż. Każdy jest w stanie docenić sposób uchwycenia przez artystę chwili, dostrzec specyficzny styl pociągnięcia pędzlem, zauważyć ogrom pracy jaki został poświęcony na stworzenie dzieła. Natomiast nikt nie widzi, że obrazu zwyczajnie by nie było bez płótna naciągniętego na drewnianej ramie. Geodezja dla gospodarki kraju jest właśnie tym co płotno na drewnianej ramie dla artysty. Niezbędnym narzędziem bez którego nie ma dzieła, ani sztuki.

Opracowania tworzone przez geodetów służą do realizacji ogromnego spektrum zadań, bez których dziś, życie w nowoczesnym kraju zwyczajnie nie jest możliwe. Transport, rolnictwo, górnictwo, energetyka, obronność, przemysł, produkcja, podatki, kataster nieruchomości, budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, zarządzanie kryzysowe, planowanie przestrzenne, budowa dróg i autostrad to tylko kilka dziedzin wiedzy, którymi zajmuje się geodezja i które czerpią swoje istnienie z faktu, iż geodezja dała im ku temu możliwość.

CZYM JEST SŁUŻBA GEODEZYJNA?

Służba Geodezjna stanowiąca połączenie rządowej i samorządowej siły urzędniczej dostarcza na każdym szczeblu władzy za równo wykonawczej jak i ustawodawczej informacji dotyczącej wszystkich dziedzin gospodarki kraju. Slużba Geodezyjna prowadzi bazy danych w których przechowywane są i na bieżąco aktualizowane strategiczne dla Państwa Polskiego informacje. Na podstawie tych baz tworzone są np. opracowania mapowe dla różnych celów, ale również opracownia statystyczne, są też wykorzystywane na bieżąco przez służby porządkowe, alarmowe i bezpieczeństwa. Służba Geodezyjna to przede wszystkim kilkudziesięciotysięczny sztab wysoko wykwalifikowanej kadry urzędniczej, której interdyscyplinarnej wiedzy pozazdrościć mógłby nie jeden profesor.

NIEOCENIONE PLANOWANIE

W dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie, natłoku informacji i zdarzeń, wszechobecnych wielkich projektach, za równo infrastruktularnych jak i społecznych pewne podstawowe dla życia rzeczy umykają. Jak np. fakt skąd się bierze woda w kranie. Pewne rzeczy bierze się za pewnik, który zawsze jest i będzie, i się go zwyczajnie nie zauważa. Roli geodezji w życiu codziennym niestety również.

Wystarczy jednak spróbować sobie wyobrazić zaplanowanie działań wojennych bez mapy lub sporządzenie planu akcji ratunkowej albo planu zarządzania kryzysowego. Okazuje się, że mapa stanowi podstawowy dokument pokazujący nie tylko położenie miast, dróg czy ukształtowania terenu. Z mapy można odczytać również takie informacje jak gęstość zaludnienia, możliwości transportowe, istnienie zagrożeń zarówno naturalnych jak i ludzkich oraz ocenić wszelkie trudności i możliwości logistyczne.

JAK WAŻNY JEST GEODETA?

Bez geodety i map przez niego tworzonych nie zostanie zbudowany ani wymarzony mały domek z trampoliną i obowiązkową “bazą” dla dzieci w ogórdku, ani autostrada stanowiąca o jakości transportu drogowego w kraju, ani żaden zakład przemyslowy dający miejsca pracy dla jego mieszkańców. Wiedza o bezpieczeństwie energetycznym kraju wynika bezpośrednio z informacji przekazanych przez Służbę Geodezyjną. Informacji o stanie, ilości i jakości sieci przesyłowych, o wielkości zasobów naturanych i ich lokalizacji. Dzięki geodezyjnym bazom danych za równo Rząd jak i samorządy oraz każdy obywatel Państwa Polskiego na bierząco mają dostęp do informacji z katastru nieruchomości, położenia granic nieruchomości, lokalizacji i rodzajów wszystkich sieci uzbrojenia terenu np. elektro-energetycznej lub kanalizacyjnej. Na podstawie map geodezyjnych i baz danych prowadzonych przez Służbę Geodezyjną tworzone są plany zagospodarowania przestrzennego. Mapy zasadnicze i ewidencyjne stanowią podstawę do strategicznego planowania lokalizacji dróg krajowych i austostrad.

Geodezja i Służba Geodezyjna stanowią pradziwy i rzeczywisty fundament na którym stoi siła i potęga Polskiej gospodarki. Państwo Polskie i zadania jakie przed sobą stawia oraz ich realizacja bazują stricte na geodezji, a bez pracy geodetów nie jest możliwe zrealizowanie żadnego z nich.

mgr inż. Paweł Myłka