Bez kategorii

Interdyscyplinarność zawodu geodety

By 28 lutego 2020 No Comments

Geodeta w dzisiejszych czasach kojarzy się zazwyczaj z “facetem co przy trójnogu stoi, przy drodze”. Po części to prawda jednak mało kto wie i mało kto rozumie, że stanie przy trójnogu czy tyczce to dziś tylko 20% pracy jaką geodeta wykonuje. Większość wykonywanych czynności jest daleko poza zasięgiem wzroku potencjalnego zleceniodawcy. Dziś geodeta to połączenie wielu bardzo szczególnych i jednocześnie trudnych zawodów.

Geodeta jak wielu wie to w pierwszej kolejności mierniczy. Czyli osoba, która posiada wiedzę za równo teoretyczną jak i praktyczną z zakresu miernictwa. Zna i potrafi zastosować różnego rodzaju technologie pomiarowe w zależności od potrzeb i sytuacji. Umie na bieżąco dostosować wykorzystywane technologie w taki sposób by uzyskać przewidziane przepisami dokładności pomiaru.

GEODETA – MATEMATYK

Geodeta to również matematyk. Potrafi obliczyć nie tylko współrzędne mierzonych punktów, ale również obliczyć ich dokładności oraz dokładności wykonanych pomiarów. Przed wyjściem w teren geodeta wykonuje obliczenia a priori, czyli obliczenia sprawdzające czy przyjęta w teorii metoda obliczeń pozwoli osiągnąć właściwe dla danego zadania dokładności w granicach tolerancji. Wykorzystuje przy tym obliczenia bazujące na teorii propagacji błędów pomiarowych. Wyznacza w tym celu właściwe dla konkretnego zadania funkcje matematyczne, liczy ich pochodne cząstkowe, a w rezultacie analizy wyników i dokonania właściwych przekształceń oraz podstawień uzyskuje wynik dokładności. W ujęciu statystycznym potrafi również obliczyć stopień pewności uzyskania właściwej dokładności.

GEODETA – INFORMATYK

By w dzisiejszych czasach sprawnie i szybko wykonywać prace geodezyjne geodeta musi wykazać się dużą wiedzą z zakresu informatyki. Nie chodzi mi tu jednak jedynie o znajomość pakietu MS Office. Niemal wszystkie prace geodezyjne np. tworzone do różnych celów mapy czy zestawienia lub raporty oraz wypisy i wyrysy bazują na zasobie geodezyjnym. Dziś zasób geodezyjny to ogromny zespół różnego rodzaju relacyjnych baz danych w różnym stopniu ze sobą powiązanych i prowadzony w skali kraju w kilku zupełnie różnych środowiskach informatycznych. Geodeta wykonując na zlecenie prace tworzy nie tylko w ich wyniku mapy. Z racji prawa tworzy również wsady do tych baz danych. Wobec tego każdy geodeta musi znać ich strukturę, sposoby tworzenia i zarządzania. Musi znać na wylot specjalistyczne oprogramowania do ich tworzenia. Musi znać te oprogramowania w różnych środowiskach informatycznych.

GEODETA – PRAWNIK

Do wykonywania prac geodezyjnych związanych z np. podziałami nieruchomości czy wznowieniami granic geodeta musi wykazać się ogromną wiedzą z zakresu prawa. Geodeta w praktyce na co dzień wykorzystuje do rozwiązywania napotykanych problemów przepisy z kilkudziesięciu ustaw i rozporządzeń, których treść niestety zmienia się z roku na rok, a ich interpretacje z miesiąca na miesiąc. Geodeta musi wiedzieć, na jakich zasadach prowadzić pomiary, analizować dokumentację archiwalną i wykonywać obliczenia, by w praktyce odtwarzać stany prawne nieruchomości we właściwy sposób. Sposób, który będzie gwarantował jednocześnie rozwiązywanie sporów granicznych. W szczególności przy pracach rozgraniczeniowych geodeta pełni nie jako funkcję zarówno mediatora i jednocześnie sędziego, a ugoda zawarta przed geodetą, między sąsiadami ma charakter wiążący tak, jakby było to w przypadku wyroku sądowego.

GEODETA – BUDOWLANIEC

Każdy geodeta posiada również bardzo przekrojową i rozbudowaną wiedzę z zakresu budownictwa. By w praktyce móc prowadzić geodezyjną obsługę inwestycji, tj. wykonywać tyczenia obiektów, wykonywać pomiary kontrolne, sprawdzające i powykonawcze geodeta musi wiedzieć z czym ma doczynienia. Dobór odpowiednich technologii pomiarowych zależy w głównej mierze od technologii stawiania obiektu. Sprawa może nie jest tak paląca jeśli chodzi o domek jednorodzinny, jednak gdy pomyślimy o np. dużej hali lub moście sprawa staje się dość skomplikowana. Inne zadania pomiarowe i innego rodzaju technologie będą wykorzystywane przy konstrukcjach żelbetowych, a inne przy konstrukcjach stalowych. Innego rodzaju dokładności pomiarowe i tolerancje będą wymagane przy budowie hal, a innego rodzaju dokładności i tolerancje będą wymagane przy mostach. Każda technologia budowy, każdego możliwego obiektu musi być geodecie znana od podszewki, by mógł zaplanować odpowiedni harmonogram prac i dobrać odpowiednią technologię pomiarową.

GEODETA – HYDRAULIK I ENERGETYK

Każdy geodeta posiada również szczegółową wiedzę dotyczącą sieci uzbrojenia terenu tzn: wodociągów, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gazociągów, energetyki, telekomunikacji itp. Wiedza ta jest niezbędna w celu prawidłowego ich pomiaru oraz właściwego stworzenia wsadu do relacyjnych baz danych. Przez prawidłowy pomiar rozumie się również pomiar na podstawie którego gestorzy sieci, czyli instytucje odpowiedzialne za prawidłowe ich działanie, będą mogły go wykorzystać do swoich statutowych celów.

GEODETA – HISTORYK

Dziś dokumentacja pomiarowa tworzona przez geodetów, czyli operaty pomiarowe, to zbiory nie tylko wykazów współrzędnych posegregowanych w odpowiednich tabelkach. To również opisy historii obiektów I ich dokładnych charakterystyk. To opisy historii nieruchomości i ich właścicieli. To opisy niejednokrotnie historii rodzinnych zarówno tragicznych jak i tych szczęśliwych. Dzięki geodetom i tworzonemu przez nich zasobowi zapewnione jest poprawne i właściwe funkcjonowanie kraju.

mgr inż. Paweł Myłka